Tổng sản lượng thép thô của Trung Quốc có thể ổn định trong tháng 5

Theo thống kê từ chính phủ Trung Quốc, tổng sản lượng thép thô trong tháng 3 của Trung Quốc là khoảng 79 triệu tấn, giảm 1.7% so với năm trước; tổng sản lượng quặng sắt là khoảng 67 triệu tấn, tăng 1.1% so với năm trước; tổng sản lượng các sản phẩm thép là khoảng 99 triệu tấn, giảm 0.1% so với năm trước.

Tổng sản lượng thép thô của Trung Quốc có thể ổn định trong tháng 5

Lý do chính cho sự suy giảm là do việc mở rộng COVID-19, và ngày càng nhiều nhà máy thép mới bắt đầu hoạt động trở lại vào tháng 3.

Ngoài ra, thị trường dự kiến tổng sản lượng thép thô có thể tăng thêm trong tháng 4 và sẽ đạt 81 triệu tấn, nhưng tốc độ tăng có thể bắt đầu chậm lại trong tháng 5.

(Nguồn: satthep.net)