TRỤ SỞ CHÍNH THÉP MIỀN BẮC

PHÒNG BANNGƯỜI PHỤ TRÁCHDI ĐỘNGMÁY BÀNEMAIL
Thép Xây Dựng
Thép Công Nghiệp
Trần Văn Cương0903.480.4480225.3589.036trancuongnosco@gmail.com
Xuất Nhập KhẩuNguyễn Thế Tĩnh0963.474.568thepmienbac@vnn.vn

 CHI NHÁNH THÉP MIỀN BẮC – TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG BANNGƯỜI PHỤ TRÁCHDI ĐỘNGMÁY BÀNEMAIL
Thép Công Nghiệp
Thép Xây Dựng
Hoàng Hà My0963.592.8680283.7607.768hamy.nosco@gmail.com

 GIỮ KẾT NỐI VỚI THÉP MIỀN BẮC