NOSCOđã và đang quan tâm nhập khẩu một số mặt hàng như sau:
 

HÀNG CHÍNH PHẨM
MẶT HÀNG TRỌNG LƯỢNG (MT)
Thép cuộn cán nóng (SS400, SPHT1)
1.0~2.75mm x 1250/ 1219mm x Cuộn
5,000
Thép tấm cán nóng (SS400; Q345; A572) 5,000
Thép H / I / thép góc 1,500
Thép ống 1,000
Thép dây (Wire Rods) dùng cho kéo rút 5,000
Tổng 17,500

HÀNG LOẠI 2 / TỒN KHO / CÁN KÉO
MẶT HÀNG TRỌNG LƯỢNG (MT)
Thép cuộn cán nóng (Hàng loại 2, mềm) 
1.0~8.0mm x 900mm trở lên x Cuộn
8,000
Thép đầu tấm 8,000
Thép ống lỗi
Đường kính 114mm trở lên
7,000
Thép tấm chính phẩm tồn kho/ Thép tấm loại II 5,000
Tổng 28,000

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý doanh nghiệp trong và ngoài nước!