EU mở cuộc điều tra chống bán phá giá cho HRC của Thổ Nhĩ Kỳ

Hiệp hội Thép Châu Âu (EUROFER) đã yêu cầu Ủy ban Châu Âu (EC) thực hiện một số chính sách bảo vệ để bảo vệ các sản phẩm thép trong nước của Châu Âu.

Tin tức thép Miền Bắc Nosco JSC

EC đã chấp nhận kháng cáo của EUROFER và thông báo rằng họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra chống bán phá giá (AD) đối với các cuộn thép cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thời gian điều tra là từ ngày 1/ 1 /2019 đến ngày 31/ 12/ 2019.

Biện pháp tạm thời dự kiến sẽ được công bố vào ngày 15/12/ 2020 và biện pháp cuối cùng được lên kế hoạch vào ngày 12 /6 / 2021.

Các sản phẩm chịu sự điều tra này nằm dưới mã HS 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7225 19 10, 7225 30 90, 7225 40 60, 7225 40 90, 7226 19 10, 7226 91 91 và 7226 91 99.

(Nguồn: satthep.net)