Hỗ trợ

Nguyễn Văn Sang/ Kinh doanh Thép Xây Dựng Skype Yahoo

Trân Văn Cương/ Kinh doanh thép Công Nghiệp Skype Yahoo

  • Công ty cổ phần Truyền Thông Vtech

Thép H

Giá:Liên hệ

Trạng thái:Còn hàng

Model:Đang cập nhật

Hãng sản xuất:Đang cập nhật

QUY CÁCH

(MM)

TRỌNG LƯỢNG

 (KG/M)

TIÊU CHUẨN

H100 x 100 x 6 x 8

17.2

SS400

H125 x 125 x 6.5 x 9

23.8

SS400

H150 x 150 x 7 x 10

31.5

SS400

H175 x 175 x 7.5 x 11

40.2

SS400

H200 x 200 x 8 x 12

49.9

SS400

H250 x 250 x 9 x 14

72.4

SS400

H300 x 300 x 10 x 15

94.0

SS400

H350 x 350 x 12 x 19

137.0

SS400

H400 x 400 x 13 x 21

172.0

SS400

QUY CÁCH

(MM)

TRỌNG LƯỢNG

 (KG/M)

TIÊU CHUẨN

H100 x 100 x 6 x 8

17.2

SS400

H125 x 125 x 6.5 x 9

23.8

SS400

H150 x 150 x 7 x 10

31.5

SS400

H175 x 175 x 7.5 x 11

40.2

SS400

H200 x 200 x 8 x 12

49.9

SS400

H250 x 250 x 9 x 14

72.4

SS400

H300 x 300 x 10 x 15

94.0

SS400

H350 x 350 x 12 x 19

137.0

SS400

H400 x 400 x 13 x 21

172.0

SS400

Sản phẩm khác