Giới thiệu

Hỗ trợ

Nguyễn Văn Sang/ Kinh doanh Thép Xây Dựng Skype Yahoo

Trân Văn Cương/ Kinh doanh thép Công Nghiệp Skype Yahoo

  • Công ty cổ phần Truyền Thông Vtech

KẾ HOẠCH NHẬP KHẨU
 

NOSCO đã và đang quan tâm nhập khẩu một số mặt hàng như sau:
 

HÀNG CHÍNH PHẨM

MẶT HÀNG

TRỌNG LƯỢNG (MT)

Thép cuộn cán nóng (SS400, SPHT1)
1.0~2.0mm x 1250mm x Cuộn

5,000

Thép H / I / thép góc

1,500

Thép cọc cừ

1,000

Thép ống

1,000

Tổng

8,500

 

HÀNG LOẠI 2 / TỒN KHO / CÁN KÉO

MẶT HÀNG

TRỌNG LƯỢNG (MT)

Thép cuộn cán nóng (Hàng loại 2, mềm) 
1.0~8.0mm x 900mm trở lên x Cuộn

8,000

Thép đầu tấm

8,000

Thép ống lỗi
Đường kính 114mm trở lên

7,000

Thép tấm chính phẩm tồn kho

5,000

Thép cuộn bẹp

3,000

Tôn téc và các loại thép cán kéo khác

2,000

Thép H / I, cọc cừ đã qua sử dụng

5,000

Tổng

38,000


Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý doanh nghiệp trong và ngoài nước. Dưới đây là hình ảnh các lô hàng chúng tôi quan tâm.